Hướng nghiệp cộng đồng

Hướng nghiệp cộng đồng

Các hoạt động của Hướng nghiệp Việt góp phần hỗ trợ học sinh và phụ huynh nâng cao nhận thức, hiểu biết về các ngành nghề, các định hướng nghề nghiệp.

Tin hot

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!