Tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non

Tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội. Trường trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy ngành giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng tuyển sinh - Điện thoại: 0912.375.118

 • Tuyển sinh: Liên thông chính quy - Trung cấp chuyên nghiệp - văn băng 2 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Tuyển sinh: Liên thông chính quy - Trung cấp chuyên nghiệp - văn băng 2 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  17/10/2015 12:39

  Căn cứ Công văn số 4382/SGD&ĐT-GDCN, ngày 18/03/2015 của sở GD&ĐT Hà Nội về việc đồng ý cho trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội phối hợp tuyển sinh, đào tạo với trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2015. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh các hệ thuộc khối ngành sư phạm: Hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng chính quy; Hệ trung cấp chuyên nghiệp; Hệ văn bằng 2. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0912.375.118

 • Tuyển sinh: Văn bằng 2 sư phạm Mầm non - Sư phạm Tiểu học

  Tuyển sinh: Văn bằng 2 sư phạm Mầm non - Sư phạm Tiểu học

  10/10/2015 09:12

  Thông tin tuyển sinh hệ văn bằng 2 ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2015. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp 1 văn bằng từ Trung cấp trở lên, Thời gian học tử 12 - 15 tháng. Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.796.5142 - 0912.375.118

 • Tuyển sinh: Trung cấp Tạo mẫu tóc và Chăm sóc sắc đẹp

  Tuyển sinh: Trung cấp Tạo mẫu tóc và Chăm sóc sắc đẹp

  07/10/2015 15:09

  Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Tạo mẫu tóc và Chăm sóc sắc đẹp Căn cứ kê hoạch tuyển sinh - đào tạo năm học 2015 - 2016, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội trân trọng thông báo.

 • Tuyển sinh: Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

  Tuyển sinh: Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

  07/10/2015 14:43

  Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016. Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

 • Thông tin tuyển sinh Sư phạm mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

  Thông tin tuyển sinh Sư phạm mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

  21/08/2015 16:24

  Căn cứ vào chỉ tiểu tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, liên thông trung cấp lên cao đẳng chính qui ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Đối tượng tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non: Tốt nghiệp THCS; trượt tốt nghiệp THPT; Tốt nghiệp THPT (Hoặc tương đương) Đối tượng tuyển sinh liên thông lên Cao đẳng chính qui: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non

 • Thông tin tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và chưa tốt nghiệp THPT

  Thông tin tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và chưa tốt nghiệp THPT

  21/08/2015 08:25

  Căn cứ Qui chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 và Qui chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp kèm theo công văn số 2472/BGDĐT-GDCN ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 9 tháng 3 năm 2015 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 89/TB-CĐSPTW ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh các ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp THPT như sau:

 • Tuyển sinh: Trung cấp sư phạm Mầm non Trung Ương

  Tuyển sinh: Trung cấp sư phạm Mầm non Trung Ương

  04/08/2015 13:39

  Căn cứ Qui chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Qui định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 9 tháng 3 năm 2015 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Tuyển sinh: Hệ trung cấp chuyên nghiệp - Hình thức xét học bạ

  Tuyển sinh: Hệ trung cấp chuyên nghiệp - Hình thức xét học bạ

  03/07/2015 11:50

  Căn cứ kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm học 2015 của trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội. Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp, hình thức xét tuyển học bạ.

 • Tuyển sinh: Trung cấp luật 2015

  Tuyển sinh: Trung cấp luật 2015

  07/04/2015 09:54

  Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà nội trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 của trường.

 • Tuyển sinh: Học trung cấp luật tại hà nội 2015

  Tuyển sinh: Học trung cấp luật tại hà nội 2015

  22/12/2014 14:56

 • Thông tin tuyển sinh: Trung cấp sư phạm mầm non 2015

  Thông tin tuyển sinh: Trung cấp sư phạm mầm non 2015

  16/01/2015 14:28

  Căn cứ Qui chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 04 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem nhiều hơn

Tin hot

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!