Cách đăng ký học Tiếng Anh - Tin học cho người thi công chức, viên chức

Cách đăng ký học Tiếng Anh - Tin học cho người thi công chức, viên chức

Người thi công chức, viên chức cần phải có chứng chỉ Tiếng Anh - Tin học theo Thông tư 01 và 03

Xem nhiều hơn

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!