Tuyển sinh: Liên thông chính quy - Trung cấp chuyên nghiệp - văn băng 2 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tuyển sinh: Liên thông chính quy - Trung cấp chuyên nghiệp - văn băng 2 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Công văn số 4382/SGD&ĐT-GDCN, ngày 18/03/2015 của sở GD&ĐT Hà Nội về việc đồng ý cho trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội phối hợp tuyển sinh, đào tạo với trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2015. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh các hệ thuộc khối ngành sư phạm: Hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng chính quy; Hệ trung cấp chuyên nghiệp; Hệ văn bằng 2. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0912.375.118

Tin hot

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!