Tuyển sinh: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trường đại học nội vụ hà nội 2015

Tuyển sinh: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trường đại học nội vụ hà nội 2015

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận được Văn bản số 95/CV-TCCD ngày 08/04/2015 của Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội về việc đề nghị phối hợp tuyển sinh, đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học. Sau khi xem xét, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trả lời như sau: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đồng ý phối hợp với Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tuyển sinh và đao tạo các lớp đại học hệ vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng năm 2015. Cụ thể:

Tin hot

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!